صفحه ۴


صفحه ۴

 

 

 

 

 

ابتدای تذکير به خبری کنیم از اخیار مصطفوی صلی الله علیه و سلم آن بشير نذیر و آن نذیر بی نظير، سید المرسلين چراغ آسمان و زمين، لقد جاء فی اصح الانباء عن افصح الانبیاء علیه افضل الصلوات و اعلاها و کساد امّتی عند فساد امّتی، الا من تمسکّ بسنتّی عند فساد امّتی فله اجرمائة » : اکمل التحیات و اسناها انهّ قال صدق رسول اللهّ. « اﻟﻒ شهید انا افصح العرب و » فصیح ،« لولاک » مشرف تشریف ،« لعمرک » رسول کونين، پیشوای ثقلين، خاص الخاص چنين می فرماید که: کساد امت « آدم و من دونه تحت لوائی یوم القیمه و لافخر الفقر فخری » پیشوای ،« العجم من به هنگام فساد امت من باشد. یعنی هیچ نبیی نیست بعد از من که امت او تفضیل یابند بر امت من، چنانکه امت من تفضیل یافت بر امت عیسی و موسی و هیچ دینی نیست که دین مرا منسوخ کند و کاسد کند، چنانکه دین من، دین های ما تقدم را منسوخ کرد. گفتند: یا رسول الله امت تو به چه کاسد شوند؟ فرمود که چون امت من فساد آغاز کنند، این شرفی که یافته اند و این خلعت اطلس تقوی که پوشیده اند که در چون دود معصیت برآید آن خلعت اطلس آسمانی را و آن « ولباس التقوی ذلک خير » : کونين تابان است که تشریف دیبای زیبای محمدی را متغير گرداند و دود آلود کند و کاسد شود. ان اللّه » گفتند: یا رسول اللهّ! چون چنين دود آلود و کاسد شود و از دود معصیت بی قیمت و قدر گردد، مشتری « لیوفیهم اجورهم » خریداری نکند و کالۀ اعمال کاسد شدۀ ایشان را نخرد و بهایٍ « اشتری من المؤمنين انفسهم ندهد، بی برگ و کاسد بمانند فریاد کنند.

 

 

 


اشتراك گذاري:      فيسبوك -  تويتر -  لينكدين -  گوگل پلاس