فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۲۱


فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۲۱

 

 

 

درویشی به نزد پادشاهی رفت.

 پادشاه به او گفت که : ای زاهد!

 گفت : زاهد تویی!

 گفت : من چون زاهد باشم که همۀ دنیا از آنِ من ست؟!

 گفت : نی! عکس می بینی!

 دنیا و آخرت و مُلکت، جمله از آن من است و عالَم را من گرفته ام!

 تویی که به لقمه ای و خرقه ای قانع شده ای!

 

***************************************************************

صفحه قبل             صفحه بعد

 

درویشی به نزد پادشاهی رفت پادشاه به او گفت که ای زاهد گفت زاهد تویی گفت من چون زاهد باشم که همۀ دنیا از آنِ من ست؟ گفت نی عکس می بینی دنیا و آخرت و ملکت جمله از آن من است و عالَم را من گرفته ام تویی که به لقمه ای و خرقه ای قانع شده ای

 


اشتراك گذاري:      فيسبوك -  تويتر -  لينكدين -  گوگل پلاس