فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۱۶


فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۱۶

 

 

 

 

حق تعالی می فرماید که:

 من شما را و انفاس شما را و اوقات شما را و اموال شما را و روزگار شما را خریدم که

 اگر به من صرف رَوَد و به من دهید،

 بهای آن بهشت جاودانی است.

 قیمت تو پیش من این است.

 اگر تو خود را به دوزخ فروشی،

 ظلم برخود کرده باشی

 همچنان که آن مرد، کارد صد دیناری را بر دیوار زد

و بر او کدویی یا کوزه ای آویخت.

 آمدیم!

 بهانه می آوری که من خود را به کارهای عالی صرف می کنم.

 علوم فقه و حکمت و منطق و نجوم و طبّ و غيره تحصیل می کنم.

 آخِر، این همه برای تو است.

 اگر فقه است، برای آن است تا کسی از دست تو نان نَرُباید

و جامه ات را نَکَنَد و تو را نکُشد، تا تو سلامت باشی.

 و اگر نجوم است،

 احوال فلک و تأثير آن در زمين از ارزانی و گرانی،

 امن و خوف همه تعلق به احوال تو دارد، هم برای تو است.

 و اگر ستاره است از سعد و نحس،

 به طالع تو تعلق دارد.

 هم برای تو است.

 چون تأمل کنی اصل، تو باشی

 و این ها همه فرعِ تو.

 چون فرعِ تو را چندین تفاصیل و عجایب ها و احوال ها و عالَم های بوالعجب بی نهایت باشد،

 بنگر که تو اصلی، تو را چه احوال ها باشد!

 چون فرع های تو را عروج و هبوط در عالم ارواح

و سعد و نحس و نفع و ضرر باشد

که فلان روح آن خاصیت دارد و از او این آید،

 فلان کار را شاید.

 

صرف رفتن: فروختن؛ هزینه کردن

آمدیم : به مطلب خود رجوع می کنیم

**************************************************************************

صفحه قبل                 صفحه بعد

 

حق تعالی می فرماید که من شما را و انفاس شما را و اموال شما را و روزگار شما را خریدم که اگر به من صرف رَوَد و به من دهید بهای آن بهشت جاودانی است قیمت تو پیش من این است اگر تو خود را به دوزخ فروشی ظلم برخود کرده باشی همچنانکه آن مرد کارد صد دیناری را بر دیوار زد و بر او کدویی یا کوزه ای آویخت آمدیم بهانه می آوری که من خود را به کارهای عالی صرف می کنم علوم فقه و حکمت و منطق و نجوم و طبّ و غيره تحصیل می کنم آخر این همه برای تو است اگر فقه است برای آن است تا کسی از دست تو نان نرباید و جامه ات را نَکَنَد و تو را نکشد تا تو سلامت باشی و اگر نجوم است احوال فلک و تأثير آن در زمين از ارزانی و گرانی امن و خوف همه تعلق به احوال تو دارد هم برای تو است و اگر ستاره است از سعد و نحس به طالع تو تعلق دارد هم برای تو است چون تأمل کنی اصل تو باشی و اینها همه فرع تو چون فرع تو را چندین تفاصیل و عجایب ها و احوال ها و عالَم های بوالعجب بی نهایت باشد بنگر که تو اصلی تو را چه احوال باشد چون فرع های تو را عروج و هبوط در عالم ارواح و سعد و نحس و نفع و ضرر باشد که فلان روح آن خاصیت دارد و از او این آید فلان کار را شاید

 


اشتراك گذاري:      فيسبوك -  تويتر -  لينكدين -  گوگل پلاس

جمیله حسن زادگان

2016-08-27

باسلام .خدا توفیق وصل دایم رو به همه ما عنایت کنه.شیرینی وصل رو نمیشه بیان کرد باید چشید.هر کس به تنهایی.تشکر از زحمات روشنگر شما