فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۱۲


فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۱۲

 

 

 

سوال کرد که :« از نماز نزدیک تر به حقّ راهی هست؟!»

فرمود: هم نماز! اما نماز، این صورت تنها نیست.

 این قالَب نماز است،

 زیرا که این نماز را اوّلی است و آخِری است،

و هر چیز را که اوّلی و آخِری باشد،

 آن قالَب باشد،

 زیرا تکبير، اوّلِ نماز است و سلام، آخِر نماز است.

و همچنين شهادت آن نیست که بر زبان می گویند تنها،

 زیرا که آن را نیز اوّل و آخِری ست.

 و هر چیزی که در حرف و صوت درآید

و او را اول و آخر باشد،

 آن، صورت و قالب باشد.

 جان، آن بی چون باشد و بی نهایت باشد

و او را اول و آخر نَبُوَد.

 آخِر این نماز را انبیا پیدا کرده اند.

 اکنون این نبی که نماز را پیدا کرده است،

 چنين می گوید که:  لی مَعَ اللهِ وَقْتٌ لَاَیَسَعُنی فیهِ نَبيٌّ مُرْسَلٌ وَلَامَلَکٌ مُقَرَّبٌ.

 پس دانستیم که جان نماز این صورت تنها نیست،

 بلکه استغراقی است و بیهوشی است که

 این همه صورت ها برون می ماند و آن جا نمی گنجد.

 جبرییل نیز که معنیِ محض است هم نمی گنجد.

 

قالَب: پیکره، کالبد

لی مَعَ اللهِ وَقْتٌ لَاَیَسَعُنی... : مرا با خدا اُنسی است که در آن اُنس هیچ نبی مُرسل و فرشته مقربی بدان راه نیافته است.

استغراق: مقام فنا

************************************************************************************************************

صفحه قبل          صفحه بعد

سوال کرد که از نماز نزدیک تر به حقّ راهی هست فرمود هم نماز اما نماز این صورت تنها نیست این قالب نماز است زیرا که این نماز را اولی است و آخری است و هر چیز را که اوّلی و آخری باشد آن قالب باشد زیرا تکبير اول نماز است و سلام آخر نماز است و همچنين شهادت آن نیست که بر زبان می گویند تنها زیرا که آن را نیز اول و آخریست و هر چیزی که در حرف و صوت درآید و او را اول و آخر باشد آن صورت و قالب باشد. جان آن بی چون باشد و بی نهایت باشد و او را اول و آخر نبود. آخر، این نماز را انبیا پیدا کرده اند اکنون این نبی که نماز را پیدا کرده است چنين می گوید که لِیْ مَعَ اللهِّ وَقْتٌ لَاَیَسَعُنِیْ فِیْهِ نَبِيٌ مُرْسَلٌ وَلَامَلَکٌ مُقَرَّبُ پس دانستیم که جان نماز این صورت تنها نیست بلکه استغراقی است و بی هوشی است که این همه صورت ها برون می ماند و آنجا نمی گنجد. جبرییل نیز که معنی محض است هم نمی گنجد.


اشتراك گذاري:      فيسبوك -  تويتر -  لينكدين -  گوگل پلاس