فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۸


فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۸

 

 

 

با پادشاهان نشستن از این روی خطر نیست که سر برود،
که سَری است رفتنی، چه امروز و چه فردا.

 اما از این رو خطر است که ایشان چون درآیند

 و نَفْس های ایشان قوّت گرفته است و اژدها شده،

 این کس که به ایشان صحبت کرد

و دعوی دوستی کرد و مال ایشان قبول کرد،

 لابُدّ1 باشد که بروفق ایشان سخن گوید

 و رأی های بَدِ ایشان را از روی دل نگاه داشتی2 قبول کند

 و نتواند مخالف آن گفتن،

 از این رو خطر است، زیرا دین را زیان دارد.

 چون طرف ایشان را معمور داری،

 طرف دیگر که آن اصل است از تو بیگانه شود.

 چندان که آن سو می روی،
این سو که معشوق است روی از تو می گرداند.

 و چندان که تو با اهل دنیا به صلح درمی آیی، او از تو خشم می گيرد.

 مَنْ اَعانَ ظالِماً سَلَّطَهُ اللهُّ عَلَیْهِ3

 آن نیز که تو سوی او مي روی در حکم این است:

 چون آن سو رفتی، عاقبت او را بر تو مسلّط کند.

 

1 - لابُدّ: ناگزیر

2 - دل نگاه داشتی: رعایت خاطر ومیل وملاحظه حال

3 - من اعان... ترجمه حدیث نبوی: «هر کس ستمکاری را یاری کند، خداوند آن ستمکار را بر او چیره میگرداند»

***********************************************************************

صفحه قبل              صفحه بعد

با پادشاهان نشستن از این روی خطر نیست که سر برود که سَری است رفتنی چه امروز و چه فردا. اما از این رو خطر است که ایشان چون درآیند و نفس های ایشان قوت گرفته است و اژدها شده این کس که به ایشان صحبت کرد و دعوی دوستی کرد و مال ایشان قبول کرد لابد باشد که بروفق ایشان سخن گوید و رای های بَد ایشان را از روی دل نگاه داشتی قبول کند و نتواند مخالف آن گفتن. از این رو خطر است زیرا دین را زیان دارد چون طرف ایشان را معمور داری. طرف دیگر که آن اصل است از تو بیگانه شود. چندانکه آن سو می روی این سو که معشوق است روی از تو می گرداند و چندانکه تو با اهل دنیا به صلح درمی آیی او از تو خشم می گيرد مَنْ اَعَانَ ظَالِماً سَلَّطَهُ اللهُّ عَلَیْهِ آن نیز که تو سوی او مي روی در حکم این است چون آن سو رفتی عاقبت او را بر تو مسلّط کند.

 


اشتراك گذاري:      فيسبوك -  تويتر -  لينكدين -  گوگل پلاس