فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۷


فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۷

 

 

 

 

امید از حق نباید بریدن

إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّـهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ1 (87 یوسف)

امید سر راه ایمنی است

اگر در راه نمي روی، باری سر راه را نگاه دار.

مگو که کژی ها کردم.

تو راستی را پیش گير، هیچ کژی نماند.

راستی همچون عصای موسی است

آن کژی ها همچون سحرهاست

چون راستی بیاید همه را بخورد

اگر بدی کرده ای با خود کرده ای

جفای تو به وی کجا رسد؟

مرغی که بر آن کوه نشست و برخاست

بنگر که در آن کوه چه افزود و چه کاست

چون راست شوی آن همه نماند.

امید را زنهار مَبُر

 

1 – فقط کافران از روح خداوند نا امید می شوند.

 

صفحه قبل             صفحه بعد

 

امید از حق نباید بریدن إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّـهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ امید سر راه ایمنی است. اگر در راه نمي روی باری سر راه را نگاه دار. مگو که کژی ها کردم. تو راستی را پیش گير هیچ کژی نماند. راستی همچون عصای موسی است، آن کژی ها همچون سحرهاست، چون راستی بیاید همه را بخورد. اگر بدی کرده ای با خود کرده ای، جفای تو به وی کجا رسد؟ شعـــــــــــــــــــــر مرغی که بر آن کوه نشست و برخاست بنگر که در آن کوه چه افزود و چه کاست چون راست شوی آن همه نماند. امید را زنهار مَبُر

 

 

فیه ما فیه مولانا

 


اشتراك گذاري:      فيسبوك -  تويتر -  لينكدين -  گوگل پلاس