فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۹۴


فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۹۴

 

 

 

خویش نیز که از همه به تو نزدیک تر است بیزار می شوی و یادت نمی آید ایشان که کان و معدن

و اصل آن نور و ذوقند ایشان مقیّد زیر و بالا کی باشند مفاخرت ایشان به حقّ است و حق

از زیر و بالا مستغنی است این زیر و بالا ما راست که پای و سر داریم مصطفی صلوات الله علیه و سلم

فرمود که لَا تُفَضِّلَوْنِیْ عَلَی یُوْنُسِ بْنِ مَتَّیَ بِاَنْ کَانَ عُرُوجُهُ فِ بَطْنِ الْحُوْتِ وَعُرَوْجِیَ کَانَ فِی

السَّمَاءِ عَلَی الْعَرْشِ عینی اگر مرا تفضیل نهید بر او از این رو منهید که او را عروج در بطن حوت بود

و مرا بالا بر آسمان که حق تعالى نه زیر است و نه بالا تجلّی او بر بالا همان باشد و در زیر همان و در بطن حوت

همان او از بالا و زیر منزهّ است و همه بر او یکی است بسیار کسان هستند که کارها می کنند

غرضشان چیزی دیگر و مقصود حق چیزی دیگر چون خواست که دین محمّد معظم باشد و پیدا

گردد و تا ابد الدهر بماند بنگر که برای قرآن چند تفسیر ساخته اند ده ده مجلّد و هشت هشت

مجلّد و چار چار مجلّد غرضشان اظهار فضل خویشتن کشّاف را زمخشری به چندین دقایق نحو و لغت

و عبارت فصیح استعمال کرد است برای اظهار فضل خود تا مقصود حاصل می شود و آن

تعظیم دین محّمد است پس همه خلق نیز کار حق می کنند و از غرض حق غافل و ایشان را مقصود دیگر

حق می خواهد که عالم بماند ایشان به شهوات مشغول می شوند با زنی شهوت می رانند برای لذتّ

خود از آنجا فرزندی پیدا می شود و همچنین کاری می کنند برای خوشی و لذت خود آن خود سبب

قوام عالم می گردد پس به حقیقت بندگی حق به جا می آورند الّا ایشان به آن نیت نمی کنند و همچنین مساجد

می سازند چندین خرج ها می کنند در در و دیوار و سقف آن الّا اعتبار قبله راست و مقصود و معظم

قبله است و تعظیم آن افزون می شود هرچند که ایشان را مقصود آن نبود این بزرگی اولیا از


اشتراك گذاري:      فيسبوك -  تويتر -  لينكدين -  گوگل پلاس