فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۷۰


فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۷۰

 

 

 

را دیده باشی که اَلصَّیْدُ کُلَّهُ فِیْ جَوْفِ الفَّرَا خلقان عالم همه اجزای اویند و او کُلّ است شعر

 جزو درویشند جمله نیک و بد ور نباشد این چنین درویش نیست اکنون چون او را دیدی که

کُلّ است قطعاً همۀ عالم را دیده باشی و هرکه را بعد از او ببینی مکرّر باشد و قول ایشان در اقوالِ کُلّ است

چون قول ایشان را شنیدی هر سخنی که بعد از آن شنوی مکرّر باشد فَمَنْ یَرَهُ فِی مَنْزلٍ فَکَانَّمَا

رَآی کُلَّ اِنْسَانٍ وَ کُلَّ مَکَانٍ ای نسخۀ نامۀ الهی که تویی وی آینۀ جمال شاهی که تویی

بیرون ز تو نیست هرچه درعالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی فصل

نایب گفت که پیش از این کافران بُت را می پرستیدند و سجود می کردند ما در این زمان همان می کنیم

این چه می رویم و مُغول را سجود و خدمت می کنیم و خود را مسلمان می دانیم و چندین بُتان دیگر در باطن داریم از

حرص و هوا و کین و حسد و ما مطیع این جمله ایم پس ما نیز ظاهراً و باطناً همان کار می کنیم و خویشتن را

مسلمان می دانیم فرمود اما اینجا چیز دیگر هست چون شما را این در خاطر می آید که این بد است و ناپسند است

قطعا دیدۀ دل شما همچون و چگونه چیزی عظیم دیده است که این او را زشت و قبیح می نماید آب شور شور

کسی را نماید که او آبِ شیرین خورده باشد وَ بِضِدِّهَا تَتَبَیَّنُ الْاَشْیَاءُ پس حق تعالی در جان شما نور

ایمان نهاده است که این کارها را زشت می بینید آخر در مقابلۀ نغزی این زشت می نماید و اگر نی دیگران را

این درد چون نیست در آنچه هستند شادند و می گویند خود کار این دارد حق تعالی شما را آن

خواهد دادن که مطلوب شماست و همّت شما آنجا که هست شما را آن خواهد شدن اَلطَّیْرُ یَطِیْرُ

بِجَنَاحَیْهِ وَالْمُؤْمِنُ یَطِیْرُ بِهِمَّتِهِ خلق سه صنف اند بعضی ملایکه اند که ایشان همه عقل محض اند

طاعت و بندگی و ذکر ایشان را طبع است و غذا است و نان خورش است و حیات است چنان که ماهی در آب


اشتراك گذاري:      فيسبوك -  تويتر -  لينكدين -  گوگل پلاس