فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۳۶


فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۳۶

 

 

 

آدمی از آن معانی می توان منفعت گرفتن به واسطه صورت فرمود اینک صورت آسمان

و زمين به واسطۀ این صورت منفعت می گير از آن معنی کلّ چون می بینی تصرّف چرخ فلک را

و باریدن ابرها را به وقت و تابستان و زمستان و تبدیل های روزگار را می بینی همه بر صواب

و بر حکمت آخر این ابر جماد چه داند که به وقت می باید باریدن و این زمين را می بینی چون نبات را

می پذیرد و یکی را ده می دهد. آخر این را کسی می کند او را می بين. به واسطۀ این عالم و مدد می گير

همچنانکه از قالب آدمی مدد می گيری از معنی آدمي از معنی عالم مدد می گير به واسطۀ عالم

چون پیغامبر مست شدی و بیخود سخن گفتی گفتی قال الله آخر از روی صورت زبان او می گفت

اما او در میان نبود گوینده در حقیقت حق بود چون او در اوّل خود را دیده بود که از این چنين

سخن جاهل و نادان بود و بی خبر. اکنون از وی چنين سخن می زاید داند که او نیست که اوّل بود

این تصرّف حقّ است چنانکه مصطفی علیه السلام خبر می داد پیش از وجود خود چندین هزار

سال از آدمیان و انبیای گذشته و تا آخر قرن عالم چه خواهد شدن و از عرش و کرسی و از

خلا و ملا وجود او دینه قطعا این خبرها را وجود دینه حادث وی نمی گوید حادث

از قدیم چون خبر دهد؟ پس معلوم شد که او نمی گوید حقّ می گوید که وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی اِنْ

هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُوْحی. حق از صورت و حرف منزّه ست. سخن او بيرون حرف و صوت است اما سخن

خود را از هر حرف و صوتی و از هر زبانی که خواهد روان کند. در راهها در کاروانسراها

ساخته اند بر سر حوض مرد سنگين یا مرغ سنگين از دهان ایشان آب می آید و در حوض می ریزد.

همه عاقلان دانند که آن آب از دهن مرغ سنگين نمی آید از جای دگر می آید. آدمی را خواهی


اشتراك گذاري:      فيسبوك -  تويتر -  لينكدين -  گوگل پلاس